IngBiro

Inženjerski biro, Niš, Srbija

Informatika:

Sama reč je nastala kombinacijom francuskih reči

INFORMation & AutomaTIQue

kao sinonima za automatsku obradu podataka

Definicija informatike u novom trendu:

Informatika je nauka koja se bavi proučavanjem i razvojem računara kao savremenih sredstava za obradu informacija, te primenom računara u raznim oblastima ljudske delatnosti

Francuska akademija nauka i umetnosti:

Informatika je nauka sistemskog i efikasnog obrađivanja informacija kao medija ljudskog znanja i medija za komuniciranje u području tehničkih, društvenih i drugih nauka a sve to uz pomoć savremenih tehničkih sredstava